0773.368.999

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 368

– Tên dự án: Đường cao tốc Bắc Nam gói thầu XL02 đoạn cao tốc Nghi Sơn, Diễn Châu
– Địa chỉ dự án: Quỳnh Vinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An
– Vật tư cung cấp: Tấm ốp BTCT trồng cỏ có lỗ 40cm*40cm*5cm
– Địa chỉ công ty: Lô 01,03-LK02, khu đô thị mới đại lộ V.I Lê Nin, Xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An.