0773.368.999

Công ty CP tư vấn xây dựng Hoàng Anh Nghệ An

– Tên dự án: MƯƠNG THOÁT NƯỚC DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP HOÀNG MAI
– Địa chỉ dự án: QUỲNH LỘC, TX HOÀNG MAI, NGHỆ AN
– Vật tư cung cấp: Tấm ốp BTCT
– Địa chỉ công ty: Xóm 7, xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.